Hướng dẫn

Cách thanh toán hàng Taobao bằng ALIPAY.

Cách thanh toán hàng Taobao bằng ALIPAY.

Các hình thức vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam

Các hình thức vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam

Các chi phí cần thiết khi nhập hàng Trung Quốc về Việt Nam

Các chi phí cần thiết khi nhập hàng Trung Quốc về Việt Nam

Hướng dẫn Cách thức Đánh giá Uy tín Nhà cung cấp

Hướng dẫn Cách thức Đánh giá Uy tín Nhà cung cấp

Hướng dẫn cài đặt công cụ

Hướng dẫn cài đặt công cụ

Công cụ Đặt hàng MATOCLOGISTICS sẽ giúp bạn lên đơn hàng ngay khi đang duyệt sản phẩm trên giao diện của Taobao, Tmall ...

Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền là hính thức khách hàng nạp tiền vào tài khoản trên hệ thống của MATOCLOGISTICS để thanh toán các đơn hàng, ...

Cách đăng kí tài khoản

Cách đăng kí tài khoản

Để có thể sử dụng được các dịch vụ của MATOCLOGISTICS, khách hàng phải đăng ký tài khoản trên hệ thống của chúng tôi.